Služby
Služby

BDO IT a.s. poskytuje své služby vlastními pracovníky. Nicméně má vysoký alianční potenciál a je schopno realizovat a řídit i velmi rozsáhlé projekty ve spolupráci s dalšími partnery či externisty. Rozsáhlý poradenský potenciál BDO IT je zřejmý z popisu jednotlivých skupin služeb.

Novinky

redStrip